Înregistrarea domiciliului în Germania – informații și formulare necesare!

Abia ai ajuns în Germania și intenționezi să rămâi aici pentru mai mult timp? Îți faci griji din cauza obligației de a-ți înregistra domiciliul? Sau poate nici măcar nu te gândești la asta? Indiferent de răspunsul la aceste întrebări, află mai multe despre una dintre cele mai importante obligații administrative care se aplică persoanelor ce vin în Germania.

Cât timp ai pentru a-ți înregistra domiciliul în Germania?

Dacă te muți în Germania, ai la dispoziție o săptămână, maximum două pentru a-ți înregistra noua reședință (în funcție de land sau regiune, pot exista diferite cerințe cu privire la termenul de înregistrare). Dacă termenul nu este respectat poți primi o amendă.

Înregistrarea domiciliului în Germania – cum se desfășoară procedura de înregistrare?

Dacă intenționezi să stai în Germania mai mult de 3 luni, trebuie să îți înregistrezi șederea. Și cel mai important – ai doar 7 zile la dispoziție!

Din fericire procedura de înregistrare în Germania nu este foarte complicată. Trebuie să mergi la biroul de evidență a populației, numit Bürgeramt sau Meldeamt în Renania de Nord-Westfalia. Biroul competent este ales în funcție de locul de reședință (așa-zisa jurisdicție locală). De exemplu, în cazul Köln-Lindenthal, acesta va fi Bürgeramt Lindenthal de pe Aachener Straße 220 (adresa se poate căuta pe stadt-koeln.de – pentru verificare trebuie să știi doar în ce cartier se află locuința ta). Ce e important – acest lucru nu este obligatoriu! Îți poți înregistra reședința la orice birou vrei. Acestea sunt documentele care îți vor fi necesare:

  • documentul de identitate (de ex. cartea românească de identitate sau pașaportul)
  • formularul de înregistrare completat
  • declarație de la proprietarul locuinței
  • adresa și data sosirii
  • în cazul studenților adeverință de studii (Studienbescheinigung)

Fii pregătit să furnizezi funcționarului câteva informații despre tine – prenumele complet, numele de familie, naționalitatea și religia. Dacă te înregistrezi personal  nu este întotdeauna necesar să completezi vreun formular (dar dacă faci acest lucru printr-un împuternicit, trebuie să completezi formularul și o procură – modelele sunt de obicei disponibile la birouri și pe site-urile lor). După intrarea în clădire, trebuie să iei un bon de ordine pentru Kundenzentrum și … – s-ar putea să trebuiască să-ți aștepți cu răbdare rândul (la sfârșitul lunii septembrie 2014, au fost și timpi de așteptare de peste 4 ore!).

Anmeldebestätigung sau Meldebescheinigung, adică certificatul de înregistrare a domiciliului în Germania

După înscrierea în registrul rezidenților, funcționarul îți va elibera Anmeldebestätigung sau Meldebescheinigung, adică un certificat de înregistrare. Trebuie să ai grijă de el pentru că este unul dintre cele mai importante documente la stabilirea în Germania. Îți trebuie ca să obții asigurarea de sănătate, să deschizi un cont bancar și să îndeplinești multe alte formalități.

Domiciliul în Germania – ce trebuie să știi?

Dacă îți schimbi locul de rezidență în Germania, biroul la care îți înregistrezi noua adresă îl va informa pe cel precedent. Acest lucru înseamnă că nu trebuie să depui nici o cerere de renunțare la vechea reședință. E bine de știut că din motive legale nu este posibilă trimiterea formularului de înregistrare prin poștă (deși există excepții). În plus înregistrarea este obligatorie indiferent de scopul șederii – pe scurt, toată lumea trebuie să se înregistreze.

Costul înregistrării domiciliului în Germania

Procesul este gratuit în Renania-Westfalia. E important de menționat că există diferențe în ceea ce privește obligația înregistrării reședinței între landuri. În unele locuri trebuie plătită o mică taxă de înregistrare.

Obligativitatea depunerii unei declarații a proprietarului locuinței

De la 1 noiembrie 2015, în Germania este în vigoare o lege care prevede obligativitatea depunerii unei declarații din partea proprietarului locuinței la înregistrarea reședinței.

Verificare după 3 luni

Este posibil ca după trei luni, funcționarii germani să vrea să verifice dacă ai în continuare dreptul de ședere în Germania. Pentru a rămâne în Germania o perioadă mai lungă, trebuie să ai un anumit venit minim și o asigurare de sănătate, care va trebui apoi depusă.

Cum să completezi formularul de înregistrare a domiciliului în Germania? 

Dacă îți înregistrezi reședința printr-un împuternicit, va trebui să completezi formularul corespunzător. În primul rând, va trebui să faci o procură pentru ca împuternicitul să te reprezinte în fața funcționarului.

1. Împuternicire
2. Persoana care dorește înregistrarea reședinței
3. Nume de familie, prenume
4. Strada și numărul casei, cod poștal, localitate
5. Împuternicire
6. Îl împuternicesc pe numitul
7. Nume de familie, prenume
8. Strada și numărul casei, cod poștal, localitate
9. Să depună documentele necesare pentru înregistrarea sau schimbarea reședinței mele și îl autorizez să efectueze toate modificările necesare în actele mele de identitate și eventual ale vehiculului.
10. Prin semnătura mea, confirm că am citit politica de confidențialitate și sunt de acord cu aceasta
11. Locul și data
12. Semnătura persoanei care dorește înregistrarea reședinței
13. Atenție!
Această împuternicire este valabilă numai prin prezentarea unui document de identitate al persoanei supuse obligației de înregistrare și a împuternicitului acesteia. Vă rugăm să vă asigurați că semnătura persoanei care trebuie înregistrată este aceeași atât pe formularul de înregistrare, cât și pe procură. Doar în acest fel putem verifica dacă este semnătura aceleiași persoane.

Completează apoi formularul de înregistrare, care în Köln arată așa:

1. Ștampila biroului de evidență a populației
2. Mențiuni ale autorităților
3. Înregistrarea reședinței
4. Mențiune
Vă rugăm să folosiți un formular suplimentar dacă familia este formată din mai mult de patru membri!
5. Noua reședință
6. Reședința anterioară
Dacă veniți din străinătate, vă rugăm să furnizați ultima adresă din străinătate
7. Noua reședință este
A. singura reședință
B. reședință permanentă
C. reședință suplimentară
8. Data mutării la reședință
9. Cod poștal, comuna/regiunea/landul
10. Data mutării de la reședința anterioară
11. Dacă veniți din străinătate, vă rugăm să menționați țara
12. Reședința anterioară a fost păstrată?
A. Nu
B. Da, ca …
C. reședință permanentă
D. reședință suplimentară
13. Persoanele enumerate mai jos posedă locuințe suplimentare în Germania?
A. Nu
B. Da (Dacă da, vă rugăm să completați formularul!)
14. Nume de familie, eventual titlul academic de doctor
15. Numele de familie la naștere
16. Prenumele (prenumele utilizat trebuie subliniat)
A. bărbat
B. femeie
17. Data nașterii
18. Locul nașterii, țara
19. Stare civilă
A. necăsătorit/ă
B. căsătorit/ă
C. divorțat/ă
D. văduv/ă
E. parteneriat civil
F. parteneriat civil terminat
G. partenerul/a de viață a decetat
20. Apartenență religioasă
21. Cetățenie (vă rugăm să menționați toate cetățeniile deținute!)
A. germană
B. alta
22. Documentul de identitate (Nu completați dacă reședința se schimbă în aceeași zonă administrativă!) Tipuri de documente de identitate: PA = carte de identitate, RP = pașaport, KP = pașaport pentru copii
23. Tipul | Instituția emitentă, data, numărul și seria | Valabil până la

1. Completați următoarea linie numai dacă aveți reședință permanentă
A. Clasa de impozitare
B. Numărul cărților suplimentare
C. În proces de separare? da/nu
2. Pentru persoanele căsătorite, văduve sau în parteneriat civil. (Nu completați dacă reședința se schimbă în aceeași zonă administrativă!)
A. Data și locul căsătoriei/legalizării parteneriatului civil
B. Registru de familie creat la cerere
C. Opțional numele și prenumele soțului/soției/partenerului/partenerei de viață decedat/e
D. Data decesului
3. Copii minori, necăsătoriți
4. Nume de familie
5. Prenumele (prenumele utilizat trebuie subliniat)
6. Data nașterii | Locul nașterii/regiunea/landul
7. Apartenență religioasă
8. Cetățenie (vă rugăm să menționați toate cetățeniile deținute!)
A. germană
B. alta
9. Nu completați rândul următor dacă înregistrați o reședință suplimentară!
10. Vă rugăm să completați anexa dacă:
– Nu sunteți de acord cu transmiterea datelor la distanță
– Membrii familiei sau reprezentanții legali ai acestora nu trebuie înregistrați
– Este folosit numele de călugărie sau pseudonimul artistic
– Dumneavoastră sau persoana înregistrată împreună cu dvs. sunteți refugiat sau exilat
11. Data, semnătura persoanei care este supusă obligativității înregistrării
12. Data, semnătura persoanei împuternicite

Dacă persoanele înregistrate utilizează un nume de călugărie sau pseudonim artistic sau sunt refugiați sau exilați sau nu sunteți de acord cu transmiterea de date la distanță, va trebui să completați anexa. Așa arată aceasta în Köln:

1. Ștampila biroului de evidență a populației
2. Anexă la formularul de înregistrare a reședinței
3. Mențiuni ale autorităților
4. Numele de familie, prenumele unei persoane înregistrate
a. Suplimentar numele de călugărie, pseudonimul artistic
b. Persoana nr.
5. Reședințe suplimentare (în Germania)
6. Adresă (strada, numărul casei, cod poștal, comuna, regiunea)
7. Reședința anterioară a fost
a. singura reședință
b. reședință permanentă
c. reședință suplimentară
8. Această reședință va fi în viitor
9. Membri de familie neînregistrați sau reprezentanți legali (Nu completați dacă reședința se schimbă în aceeași zonă administrativă!)
10. Soț/soție/partener/partenera de viață neînregistrați la aceeași reședință
11. În cazul înregistrării unei reședințe suplimentare sau a separării legale, nu menționați apartenența religioasă și clasa de impozitare)
12. Nume și prenume, eventual titlul academic de doctor
a. Data nașterii
b. bărbat
c. femeie
d. clasa de impozitare
e. codul zonei administrative
13. Adresa (strada, numărul casei, cod poștal, comuna, regiunea)
14. Apartenența religioasă
15. Copii minori neînregistrați la aceeași reședință
16. (Informațiile despre situația juridică nu trebuie furnizate în cazul înregistrării unei reședințe suplimentare)
a. Nume și prenume
b. Data nașterii
c. Relația juridică în raport cu tatăl/ cu mama
d. Completați cu cifrele corespunzătoare! (1 = copil născut, 2 = fiu/fiica vitreg/ă)

1. Părinți fără reședință ai unui copil minor, alți reprezentanți legali
2. Tatăl: prenume și nume, eventual titlul academic de doctor
3. Data nașterii
4. Adresa (strada, numărul casei, cod poștal, comuna, regiunea)
5. Mama: prenume și nume, eventual titlul academic de doctor
6. Persoane exilate (Nu completați în cazul unei reședințe suplimentare!)
7. Pentru persoana nr.
Adresă 1 septembrie 1939 (comuna, regiunea, landul)
8. Împotriva transmiterii datelor la distanță
Eu/noi declarăm că suntem împotriva transmiterii datelor la distanță
A. Pentru persoane
B. Organizații religioase
C. Terțe persoane private prin intermediul internetului (Nu se aplică informațiilor scrise)
D. Partide
E. Alte organizații politice
9. Acord
Eu/noi sunt de acord cu transmiterea datelor la distanță
A. Mandatari, presă, radio
B. Editorii cărților de adrese
10. Data, semnătura persoanei care este supusă obligativității înregistrării
11. Data, semnătura persoanei împuternicite

Formularele din alte orașe nu ar trebui să difere prea mult față de cel de mai sus, așa că sperăm ca informațiile să fi utile nu numai rezidenților din Köln 😉

Cum să cauți un apartament în Germania?

Dacă ești în căutarea unui apartament în Germania, te vor interesa cu siguranță următoarele articole:

Apartament în Germania – ajutor și termeni utili

Toate materialele publicate pe această pagină sunt protejate conform reglementărilor germane ale drepturilor de autor, Urheberrechtsgesetz (§ 52 ff UrhG).

Echipa noastră editorială recomandă

Cont bancar în Germania? Citește instrucțiunile noastre pas cu pas! Citește: Cont în Germania

Ales pentru tine

17,980FaniÎmi place

Ultima publicare

Brandenburg: polițiștii au găsit 1,2 tone de cocaină în lăzi de banane

Un angajat al unei companii din Brandenburg a alertat poliția cu privire la o descoperire neobișnuită. Marți după-amiază, ofițerii...

Berlin: un bărbat a căzut în coșul de fum – pompierii au fost nevoiți să desfacă peretele

Un incident neobișnuit a avut loc în Berlin. Locuitorii au auzit un strigăt de ajutor care venea parcă din...

Germania: Peste 130 de vehicule verificate pe A1

Pe autostrada A1, polițiștii și vameșii au efectuat ieri controale, în special în ceea ce privește traficul de persoane,...

Saxonia Inferioară: instanța a revocat parțial dreptul părinților la custodia copiilor lor pentru că aceștia au încetat să mai meargă la școală

Pentru că părinții nu și-au trimis copiii la școală, tribunalul districtual din Osnabrück, în landul Saxonia Inferioară, le-a revocat...