Studii în Germania: costuri, cerințe, cele mai importante informații!

Candidații care urmează să studieze în Germania pot alege între 426 de facultăți în care studiază 2,9 milioane de studenți din întreaga lume. Conform statisticilor, în 2018 peste jumătate de milion de persoane și-au început studiile la universitățile germane, din care 14% erau străini.

Universitățile germane oferă peste 20 de mii de programe de studiu de licență și master! În acest articol îți arătăm ce trebuie să faci pentru a te înscrie la studii în Germania.

Dacă ești cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, te poți înscrie la studii în această țară fără nicio problemă. În cele mai multe cazuri, înscrierea nu este foarte complicată și se desfășoară fără probleme.

Pentru a putea studia în Germania, mai întâi trebuie să fii admis (die Zulassung erhalten) la universitatea unde vrei să obții un loc. Celelalte criterii nu diferă mult de cele în vigoare în România și depind de universitatea sau instituția de învățământ superior.

Documente necesare pentru admiterea în învățământul superior

În funcție de universitate sau colegiul profesional (Fachhochschule) trebuie să depui documentele adecvate. Fiecare instituție de învățământ superior are propriile cerințe, de aceea trebuie să contactezi universitatea aleasă pentru a afla ce este necesar. Cererea de admitere trebuie să conțină întotdeauna următoarele documente:

1. Bewerbungsantrag, adică cererea de admitere: multe universități folosesc propriile site-uri sau site-ul public uni-assist.de, unde candidații pot crea un cont de candidat la studii și depune cererea electronică de admitere (Studienplatz). Atunci când dai admiterea la o facultate cu număr limitat de locuri (Zulassungsbeschränkung), cum ar fi psihologie, medicină (Humanmedizin), stomatologie (Zahnmedizin), medicină veterinară (Tiermedizin) sau farmacie (Farmacie), trebuie să depui cererea de admitere la www.hochschulstart.de.

2. Hochschulzugangsberechtigung, adică diploma de bacalaureat și diploma de absolvire a liceului (Sekundarschulabschluss) care conferă dreptul de admitere în învățământul superior și alte documente care dovedesc rezultatele la învățătură (foaia matricolă, în cazul studiilor de licență absolvite în România și admiterii la studii de master e necesară depunerea diplomei de licență împreună cu suplimentul la diplomă).

3. Deutschkenntnisse und Sprachzertifikate, adică cunoașterea limbii germane și certificatele de limbă recunoscute în Germania. În cazul în care vrei să studiezi filologia, este posibil să fie nevoie și de certificate care să confirme cunoașterea altor limbi la nivelul cerut pentru studii, de exemplu un certificat de limba engleză pentru candidații la filologie engleză, lingvistica aplicată sau studii americane sau un certificat de cunoaștere a francezei în cazul limbilor romanice.

4. Weitere Bewerbungsunterlagen, adică documentele suplimentare solicitate de universitate, cum ar fi cererile speciale de admitere, curriculum vitae (Lebenslauf), confirmarea stagiilor de practică (Praktikumsnachweise) sau stagiilor obligatorii înainte de începerea studiilor (Vorpraktikum), scrisoare de motivație (Motivationsschreiben), referințe de la terți (Empfehlungsschreiben) sau lista publicațiilor științifice (Publationsliste – pentru programele de doctorat sau post-doctorat).

Notă: Candidații la studii de artă sau muzică vor trebui, de obicei, să prezinte un portofoliu de lucrări realizate pentru a demonstra abilitățile de artă, fotografie, dans, instrumentale, de actorie sau vocale. Adesea există și examene de admitere sau alte proceduri de calificare pentru aceste domenii de studiu. Procedura de calificare la renumita Academie de Arte Plastice, Universitatea Folkwang din Essen, constă în opt etape https://www.folkwang-uni.de/home/hochschule/studium/bewerbung/.

De asemenea, candidații la jurnalism trebuie să depună un portofoliu cu articolele publicate. Adesea este necesar să fie susținut și un examen de admitere ca să își demonstreze cunoștințele despre societate și problemele actuale din lume și politică și să se scrie un eseu pe un subiect dat.

Hochschulzugangsberechtigung, adică documentele care îți permit să studiezi în Germania

Documentele necesare pentru înscrierea în învățământul superior (Hochschulzugangsberechtigung) trebuie depuse prin intermediul site-urilor universităților sau pe site-urile Uni-Assist ori Hochschulstart menționate anterior. Toate adeverințele și certificatele trebuie să fie complete (vollständig) și fără lacune (lückenlos). Trebuie depuse obligatoriu și copii autentificate în limba originală (adică în română) și traducerile lor în limba germană realizată de un traducător autorizat. Și acestea trebuie legalizate.

Documente necesare candidaților la studii de licență (Bachelor):

 • Diploma de bacalaureat care menționează materiile de examen și notele obținute,
 • Adeverință de susținere a  examenului de admitere în țara natală (dacă este cazul),
 • Dacă deja studiezi în România – foaia matricolă de la facultate / lista de materii și note este utilă facă te înscrii într-un semestru superior,
 • Sistemul de notare folosit de universitatea ta. Menționează adresa web unde facultatea ta își prezintă sistemul de notare sau atașează un fișier PDF cu sistemul de notare la cererea ta de admitere. Acest lucru poate fi util atunci când notele obținute deja în România vor fi convertite a sistemul german de acordare a notelor atunci când studiezi în Germania.

Documente necesare candidaților la studii masterale (Master):

 • Documente care dovedesc absolvirea studiilor superioare: diploma împreună cu suplimentul la diplomă, foaia matricolă de la facultate / lista de materii și note,
 • Sistemul de notare folosit de universitatea ta,
 • Unele universități solicită în cazul admiterii la studiile de master prezentarea diplomei de bacalaureat și dovada examenului de admitere la facultate.

Documentele necesare înscrierii la studii în Germania trebuie traduse în limba germana de către un traducător autorizat. Traducătorii autorizați nu pot legaliza documente în limba originală. Pentru că traducerea trebuie legalizată, cel mai bine este să faci traducerea în Germania. Este mai scump, dar poți fi sigur că vor fi imediat recunoscute de către universitate. În Germania, prețul unui rând de text tradus în limba germană variază între 0,65 și 1,00 €. Poți merge la primărie cu traducerea originală unde un funcționar o va autentifica aplicând o ștampilă oficială. Documentele astfel autentificate sunt acceptate de toate universitățile. Costul autentificării unei astfel de copii la primărie costă în medie 3-5 euro pe pagină.

Cunoașterea limbii germane

Fiecare candidat la studii, care nu a urmat o școală germană și nu are o diplomă de bacalaureat germană, trebuie să dovedească cunoașterea limbii germane la un nivel suficient pentru a începe studiile. Acest lucru e valabil și în cazul cetățenilor din statele Uniunii Europene. Fiecare universitate are propriile reguli legate de tipurile de certificate și nivel în funcție de domeniul de studiu ales. Dacă ai îndoieli legate de recunoașterea certificatului tău de limbă, cel mai bine e să contactezi direct universitatea telefonic sau prin e-mail. Majoritatea universităților recunosc următoarele certificate de limba germană:

 • DSH2/DSH3 – examene de limba germană organizate intern de universitățile din Germania
 • TestDaf: nivel 4 (Niveau 4) pentru fiecare din cele patru competențe: vorbire, citire, scriere, ascultare. Mai multe despre TestDaf găsești aici: https://www.testdaf.de/
 • Certificatele Institutului Goethe de nivel C2 (Großes Deutsches Sprachdiplom)
 • Telc C1 Hochschule
 • Telc C2
 • Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz: DSD II de nivel C1 pentru fiecare parte a examenului

Majoritatea universităților germane organizează examene de limbă chiar înainte de începutul primului semestru. Este vorba despre examenele DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang) adică examenul de limbă germană pentru admiterea în învățământul superior. Aceste examene constau dintr-o parte scrisă, care e compusă din ascultare, înțelegerea textului citit, gramatică și redactarea unei lucrări scrise și o parte orală. Acest test este conceput pentru a verifica dacă abilitățile noastre lingvistice sunt suficiente pentru a urma un anumit domeniu de studii.

Pentru obținerea unui loc la o universitatea germană, rezultatul obținut trebuie să fie mai mare de 60%, ceea ce corespunde nivelului DSH 2 (vezi mai jos). În funcție de domeniul de studiu ales, cerințele pot fi mari. Cel mai înalt nivel este DSH 3. Cu nivelul DSH 3, candidații vor fi admiși la toate specializările, inclusiv medicină, psihologie și drept.

Nivelurile DSH sunt următoarele:

 • nivel DSH 1 (≥57%): nivel B2
 • DSH 2 (≥67%): nivel C1
 • DSH 3 (≥82%): nivel C2

Notă: candidații la studii de muzică și arte sunt supuși unor criterii lingvistice diferite, în funcție de domeniul de studiu ales. În caz de îndoieli sau întrebări, te rugăm să contactezi direct universitatea.

Ce documente trebuie să pregătești?

Pentru a participa la admiterea într-o universitatea germană, trebuie să pregătești o seamă de documente. În funcție de universitatea, numărul documentelor poate varia. Mai jos sunt prezentate documentele obligatorii:

 • Cererea de admitere completată, adică Zulassungsantrag, pe care o găsești pe pagina de internet a universității,
 • Copia legalizată a diplomei de bacalaureat,
 • Traducerea autentificată după copia legalizată a diplomei de bacalaureat,
 • Copie legalizată după certificatul de absolvire a liceului,
 • Traducerea autentificată după copia legalizată după certificatul de absolvire a liceului,
 • Certificat de cunoaștere a limbii (DaF, DSH sau echivalente – vezi mai sus),
 • Copia cărții de identitate sau pașaportului (pagina care conține date personale, data și locul nașterii)
 • Poză de pașaport color,
 • Dovada achitării taxei de procesare,
 • Alte documente solicitate de universitate.

După completarea cererii online, toate documentele trebuie trimise la adresa menționată pe pagina web universității. Când utilizați paginile de internet (de exemplu, https://www.uni-assist.de/bewerben/online-bewerben/), toate documentele trebuie scanate și trimise către server (papierlose Bewerbung). În cazul procedurii de admitere online, ți se va solicita să depui toate documentele autentificate în formatul pe hârtie în original după ce ești declarat admis.

Termenele limită pentru depunerea documentelor de studii în Germania

Termenele limită pentru depunerea documentelor la universitățile germane sunt:

 • 15 iulie pentru candidații care încep studiile în semestrul de iarnă,
 • 15 ianuarie pentru candidații care încep studiile în semestrul de iarnă.

Pentru candidații la studii de artă sau muzica, pot exista alte termene legate de admitere sau alte proceduri de calificare. Informații despre acest subiect pot fi găsite pe site-urile web ale universităților și facultăților

Admiterea la facultate în Germania

Nu există examene de admitere la universitățile din Germania. Studiile artistice și muzicale menționate anterior fac excepție. La unele specializări admiterea e directă indiferent de note. Aceste domenii de studiu sunt cunoscute sub numele de „zulassungsfrei”. Pentru altele, se aplică Numerus Clausus (număr limitat în latină), candidații sunt supuși procedurii de alocare a locurilor conform „Verfahrensnote”, adică o medie calculată pe baza anumitor criterii (media de la bacalaureat reprezintă unul dintre criterii), și timpului de așteptare pentru atribuirea unui loc într-un anumit domeniu. Aceste domenii de studiu sunt cunoscute sub numele de „zulassungsbeschränkt”.

Procesul de alocare a locurilor de studiu depinde de tipul de specializare. În domeniile de studiu cu Numerus Clausus local, universitățile decid câte locuri se alocă. Pentru studii de psihologie, medicină (Humanmedizin), stomatologie (Zahnmedizin), medicină veterinară (Tiermedizin) și farmacie (Farmazia), se aplică un Numerus Clausus național și cererea de admitere la studii se face obligatoriu prin intermediul www.hochschulstart.de indiferent de oraș sau de land.

Cu cât media e mai mare (1,0 e cea mai mare medie în Germania), cu atât sunt mai mari șansele de admitere la universitatea aleasă. Rezultatele admiterii sunt publicate pe site-urile respectivelor universități. Mai jos vei găsi un exemplu de utilizare a procedurii locale Numerus Clausus (DoSV Dialogorientiertes Serviceverfahren) pentru specializarea „Psihologie” cu explicații.

Explicație:

 • Psihologie (studii de licență) – Procedura DoSV
 • Primul semestru – hochschulstart.de (DoSV)
 • Admiși pe baza mediei calculate conform procedurii
  • Sunt declarați admiși toți cei care au cel puțin media 1,51 calculată conform procedurii
  • Dintre candidații care au media 1,52 calculată conform procedurii, sunt admiși cei care așteaptă de cel puțin un semestru
  • Dintre candidații care au media 1,52 calculată conform procedurii și timp de așteptare zero (zero semestre) sunt admiși candidații care au fost trași la sorți.
 • Admiși pe baza timpului de așteptare pentru alocarea unui loc
  • Sunt admiși la studii toți cei care așteaptă alocarea unui loc de cel puțin 15 semestre

Permisul de ședere și viza de student

Candidații la studii proveniți din statele Uniunii Europene nu au nevoie nici de permis de ședere temporar și nici de viză de student. Trebuie însă să-și înregistreze reședința în orașul în care vor locui în timpul studiilor la biroul de evidența populației (das Einwohnermeldeamt). În Germania înregistrarea reședinței este obligatorie dacă plănuim să stăm în țară mai mult de 3 luni.

Asigurarea medicală în Germania ca student

Persoanele care se înscriu la studii în Germania, trebuie să depună și o confirmare înregistrării la Casa de asigurări de sănătate (Die Versicherungsbescheinigung der Krankenkasse zur Vorlage bei der Hochschule) și, prin urmare, și o asigurare de sănătate conform legii atunci când sunt înmatriculați la facultate (Immatrikulation). În Germania, studenții plătesc cea mai mică contribuție la asigurările de sănătate, care este în prezent de aproximativ 72,16 € lunar și este cea mai ieftină opțiune. InGermania.ro colaborează cu unul dintre cei mai buni asiguratori de sănătate din Germania, Techniker Krankenkasse. Pentru a beneficia de tariful pentru studenți, trebuie să trimiți Casei de asigurări de sănătate, și apoi să o depui în fiecare semestru, adeverința de student (Immatrikulationsbescheinigung).

Principalele abrevieri pentru tipurile de studii din Germania

Odată cu unificarea programelor de studiu în Uniunea Europeana, și în Germania au fost abandonate studiile de un singur ciclu (Magister- und Diplomstudiengänge) în favoarea studiilor cu trei cicluri (Bachelor, Master, Doctoral Study PhD). Prin urmare, avem următoarele tipuri de studii:

 • Bachelor of Arts (BA) – licențiat în studii umaniste
 • Bachelor of Science (BSc)– licențiat în științe exacte
 • Bachelor of Engineering (B.Eng.) – licențiat cu diplomă de inginerie
 • Bachelor of Laws (LL.B.) – licențiat în drept și economie, fără dreptul de a susține examenul de stat
 • Master of Arts (MA) – absolvent de master în studii umaniste
 • Master of Science (MSc) – absolvent de master în științe exacte
 • Master of Engineering (M.Eng.)– absolvent de master ingineresc
 • Master of Laws (LL.M.) – absolvent de master în drept și economie, fără dreptul de a susține examenul de stat
 • Doktor (Ph.D.) – doctor

În plus, în Germania există și studii care se încheie cu examene de stat, adică Staatsexamen sau Staatsprüfung. Acestea includ învățământul (Die Erste und die Zweite Staatsprüfung für das Lehramt), dreptul (Das Erste und das Zweite Staatsexamen) și medicina (Das Erste und das Zweite Staatsexamen).

Bursa în Germania

Fiecare student poate solicita o bursă. Dacă dorim să obținem o bursă pentru a studia în Germania, putem solicita ajutorul DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst, adică Serviciul German de Schimb Academic). Valoarea bursei depinde de diverse criterii, cum ar fi situația materială personală, realizările academice, cunoștințele lingvistice etc. Specializarea este, de asemenea, importantă. Dacă cerințele sunt îndeplinite, poți primi o bursă indiferent de specializare. Informații detaliate despre acest subiect pot fi găsite pe site-ul serviciului: https://www.daad.de/de/.

În Germania există și diverse fundații care oferă burse. Condițiile de acordare a bursei includ: implicarea politică și socială, talentele speciale și notele foarte bune.

Fundații care oferă burse:

Împrumutul cu dobânda redusă pentru studenți BAföG?

BAföG este un împrumut cu dobândă redusă pentru studenți, care conform articolului (§ 8 BAföG) care este disponibil și pentru studenții străini. Persoanele care pot să solicite BAföG sunt:

 • Cetățenii statelor Uniunii Europene,
 • Imigranții și refugiații cu drept de ședere în Germania.

Începând cu semestrul de iarnă 2019/2020, suma maximă plătită lunar este de 853 de euro. BAföG este rambursat în rate lunare minime de 130 de euro până la suma maximă de 10.000 de euro. Rambursarea BAföG începe la cinci ani de la absolvirea studiilor, iar informații despre cum și când trebuie plătit creditul sunt trimise prin poștă cu cel puțin un an înainte de data la care începe rambursarea. În situații excepționale (de ex. șomaj), durata de rambursare poate fi prelungită sau pot fi solicitate rate mai mici.

Studii la distanță în Germania?

Cursurile de pregătire și studiile la distanță sunt foarte populare în Germania. Sunt o soluție ideală pentru persoanele care lucrează și nu au timp să meargă la cursuri la facultate. Cursurile se țin online, iar materialele de studiu se trimit prin poștă sau e-mail. Mai jos sunt prezentate câteva instituții germane care oferă astfel de studii și cursuri de formare:

1. ILS – Institut für Lernsysteme

 • ILS este una dintre cele mai cunoscute instituții de învățământ din Germania
 • ILS oferă o gamă largă de cursuri de formare, de exemplu cursul de 12 luni pentru îngrijitori de bătrâni (caută pe site la litera A… – Altenbetreuung), limba germană în meserie (Deutsch im Beruf), programator (Geprüfte/r Programmierer/in (ILS) – Schwerpunkt Java), estetician (Geprüfte/r Kosmetiker/in) și multe altele (vezi linkul către pagina de mai sus)
 • Infolinie gratuită
 • Fiecare curs poate fi încercat timp de 4 săptămâni gratuit
 • Peste 75.000 de cursanți anual

2. Fernakademie für Erwachsenenbildung – Das Fernstudium mit mehr Service!

3. Euro-FH – Europäische Fernhochschule Hamburg

 • EURO-FH este o instituție care permite obținerea unei diplome universitare (inginer, licență, master, MBA)
 • Universitatea are numeroase acreditări și cooperează cu universități din Polonia, China, Spania, Marea Britanie și SUA
 • Universitatea oferă cursuri online și materiale trimise prin e-mail
 • Cursurile au loc de două ori pe săptămână (seara) sau sâmbăta și poți participa la ele online, fără a ieși din casă
 • Peste 5.000 de studenți anual

4. Studiengemeinschaft Darmstadt DE

 • Studiengemeinschaft Darmstadt este o școală care permite obținerea diplomei de bacalaureat german și formarea în multe domenii de studiu
 • Școala funcționează din anul 1948!
 • Posibilitatea de a comanda un pachet informativ gratuit cu lecții de probă de la cursurile alese
 • Materialul de studiu este trimis prin poștă în format tipărit
 • 90% rată de promovare a cursanților

Toate materialele publicate pe această pagină sunt protejate conform reglementărilor germane ale drepturilor de autor, Urheberrechtsgesetz (§ 52 ff UrhG).

Echipa noastră editorială recomandă

Cont bancar în Germania? Citește instrucțiunile noastre pas cu pas! Citește: Cont în Germania

Ales pentru tine

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

17,980FaniÎmi place

Ultima publicare

Revolte în Belgia și în Țările de Jos: Un expert avertizează asupra „urii față de Occident” în rândul migranților

Aceștia au dat foc la scutere electronice, au atacat ofițeri de poliție și au spart geamurile mașinilor. Europa discută...

Germania: un număr semnificativ mai mare de șomeri decât în urmă cu un an

Numărul șomerilor din Germania în noiembrie a fost cu peste 100.000 mai mare decât în aceeași lună a anului...

Milionarul Chico a comandat toate taxiurile din Dortmund

Un videoclip cu milionarul Chico circulă pe internet. În filmare, Chico poate fi văzut încercând să comande toate taxiurile...

Spitalele germane pentru copii rămân fără paturi – situația este dezastruoasă

Specialiștii germani din secțiile de terapie intensivă și de urgență trag un semnal de alarmă. Există un deficit de...